دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 987036
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 624
کاربران حاضر در پایگاه: 1
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/8/29

داشبورد آموزش

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
  • داشبورد آموزش:
این داشبورد برروی اطلاعات حوزه معاونت آموزشی (دیتابیس سما) ایجادگردیده که بااستفاده از ابزار فیلترینگامکان ایجادبیش از60 گزارش درقالب 14منوی اطلاعاتی وجوددارد.