دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 987095
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 677
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/8/29

تماس

 | تاریخ ارسال: 1396/12/9 | 
در صورت داشتن پرسش و یا اشکال در نام کاربری و رزمز ورود با شماره ی 86702512 تماس بگیرید.
آدرس پست الکترونیک
zavare.h@iums.ac.ir