اطلاعات پرسنل IT
[ برگشت به فرم ]
مشخصات این فرم صرفا جهت پرسنل شاغل در این دانشگاه می باشد.
- .......
1 نام :
2 نام خانوادگی :
3 کد ملی : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
4 مدرک تحصیلی :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
5 آخرین حکم کارگزینی :
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
6 گروه مورد علاقه :
 IT سازمانی
 سلامت
 زیرساخت
 آموزش
 آمار
 امنیت اطلاعات
7 رشته تحصیلی :
8 تلفن همراه :
9 تلفن محل کار :
10 پست الکترونیک (دانشگاهی) :
11 رزومه فعالیت مرتبط با IT :
(لطفا نام دوره های که در زمینه تخصصی IT گذرانده اید را در رزومه قید فرمائید)
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
12 محل خدمت :
13 توضیحات