دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعات مسئولین ساب دامین ها


کد رهگیرى این فرم: P447-F447-U0-N261046          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام
نام خانوادگی
کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
جنسیت
مرد
زن
نام ساب دامین
لطفا از تایپ www یا http خوداری فرمایید.
در صورت پشتیبانی چند ساب دامین لطفا با خط تیره نام بعدی را وارد کنید
مثال : pubrel.iums.ac.ir - site.iums.ac.ir
محل خدمت
شماره همراه
تلفن محل کار
پست الکترونیکی ادمین
پست الکترونیکی سایت
آموزش راهبری سایت را با شرکت در کارگاههای آموزش فرا گرفته ام
بله
خیر
حضوری
در چند دوره آموزش راهبری سایت شرکت نموده اید
یک دوره
دو دوره
سه دوره
هیچ دوره ای شرکت نکردم
مسئولیت در محل خدمت
مدرک تحصیلی