مدیریت آمار و فناوری اطلاعات- فرم درخواست وب کنفرانس
فرم درخواست ایجاد وب کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=128.42273.83290.fa
برگشت به اصل مطلب