مدیریت آمار و فناوری اطلاعات- داشبورد آموزش
داشبورد آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
  • داشبورد آموزش:
این داشبورد برروی اطلاعات حوزه معاونت آموزشی (دیتابیس سما) ایجادگردیده که بااستفاده از ابزار فیلترینگامکان ایجادبیش از60 گزارش درقالب 14منوی اطلاعاتی وجوددارد.


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=128.38646.71824.fa
برگشت به اصل مطلب