دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

تست sms


کد رهگیرى این فرم: P177-F166-U0-N94933          
[ چاپ فرم ]
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
سوال